Pengertian Tentang Lukisan (2)

Title | Tajuk : Pengertian Tentang Lukisan (2)
Magazine | Majalah :  Majalah Mastika
Author | Penulis : Trisno Sumardjo
Date | Tarikh : September 1955
Page | Mukasurat : 32 – 35

Telah kami singgung bahawa masyarakat dan seniman saling mempunyai pengaruh timbal-balik, seperti juga terjadi antara masyarakat dan anggota-anggotanya yang lain. Pun sudah kami uraikan hakikat pekerjaan melukis, yakni pengucapan batin seniman dalam mengolah masalah-masalahnya berdasar pada pengalaman tenaga-tenaga rasa, fikiran dan fantasinya. Kedua hal ini perlu kita camkan, kerana dari situ ternyata bahawa kesenian itu terlahir oleh keperluan hidup, timbul dari kandungan penghidupan sendiri sehari-hari. Ia adalah sari-sari pengalaman hidup, tak hanya dari tenaga-tenaga batin perseorangan tadi, tapi juga dari apa yang hidup di bumi negeri sendiri, di tengah-tengah alam, di antara rakyat dengan segala cara hidupnya, kesenangannya dan penderitaannya. Ia adalah sari-sari dari keharuan dan kenampakan di dunia. Dan sari-sari itu dihidangkan kembali dalam bentuk lukisan, sajak, musik, tari-tarian dan sebagainya kepada mereka, yang di tengah-tengahnya ia terlahir, yakni manusia dan masyarakat. Maka manusia dan masyarakat ini dapat mengenal dirinya kembali dalam keharuan dan kenampakan itu. Mungkin ia tak setuju dengan apa yang dihidangkan itu, tapi setidak-tidaknya sebuah hasil seni itu memberi suatu pemandangan, pendirian atau haru baru, memberi selingan kemanusiaan.

Selingan kemanusiaan ini boleh melapangkan pendirian tiap orang yang mahu membuka diri terhadap anasir-anasir baru kemanusiaan, sehingga hidupnya lebih diperkaya kerohaniannya. Kekayaan rohani mesti kita pupuk kalau hendak menghadapi benar-benar penghidupan kita! Itu tanda suatu bangsa yang ingin maju. Betapapun kita terikat pada pekerjaan sehari-hari yang memakan tenaga kita, sebagai manusia kita hendaknya terbuka pada nilai-nilai batin, sekurang-kurangnya nilai-nilai yang dihasilkan oleh bangsa sendiri.

Di negeri-negeri yang maju, tiap murid sekolah menengah mengetahui sedikit sebanyak kebudayaan di benuanya atau di negerinya. Sedari duduk di bangku sekolah ia telah belajar kenal dengan kesusasteraan sederhana, dengan nyanyian, sandiwara dan sebagainya. Di Pulau Bali yang penduduknya rata-rata berbakat seni itu, setiap petani menghargai dan mengerjakan sendiri hasil-hasil seni bangsanya. Ini dicapainya kerana ia sentiasa hidup di dalamnya; kesenian telah menjadi keperluan sehari-hari. Meskipun pendidikan di sana, dipandang dari kacamata Barat, sangat kurang nilalinya; meskipun pula keadaan ekonomi di sana masih di bawah nol (kosong). Bali merupakan pembuktian oleh seluruh rakyatnya bahawa XXX dan kekurangan pendidikan XXX tak harus menantikan/mematikan kesenian. XXX tak akan lenyap begitu saja, asal XXX kesempatan berkembang.

Sebaliknya, orang di Indonesia XXX dan mungkin di banyak negeri lain beranggapan bahawa di negeri yang miskin tak mungkin tumbuh kesenian yang XXX. kerana itu mereka anggap kesenian XXX sesuatu kemahuan, yang mesti XXX sampai ada kemakmuran. Kami tak setuju dengan pendapat ini. Pendapat begitu XXX dipengaruhi oleh suatu segi dalam XXX hidup kita, ialah segi XXX materialistis. Di Indonesia XXX orang yang biasanya hanya XXX satu segi kecil dari penghidupan manusia, iaitu segi melingkari pekerjaan sendiri saja beserta rumahnya. Umumnya ia tak punyai cita-cita XXX selain mencari keselamatan XXX dalam lingkaran kecil itu. XXX perhatian lainnya berat sebelah XXX politik belaka, sehingga ia tak XXX apa makna kebudayaan dan kesenian. Pendidikan dan keadaan di zaman yang lampau pun mendorongnya ke cara hidup yang demikian. Pendidikan serta XXX hidup itu mesti diberi XXX kebatinan, kalau kita ingin memberi XXX kepada kemerdekaan kita ini, yang XXX /ms 33/ XXX baru.

XXX Demikianlah keindahan yang menjadi XXX, melainkan kebenaran dan XXX. Keindahan hanya salah satu XXX untuk memberi kesenangan. Kebenaran XXX oleh seniman dengan memetik sari-sari XXX secara jujur, yakni menurut XXX serta keperluan hidup XXX dalam segi kerohaniannya. XXX kemajuan diperoleh dengan melatih XXX tak kunjung habis: ia mesti XXX diri seorang pelajar seumur XXX melihat-lihat saja sudahlah suatu XXX gampang kedengarannya. Tapi kita XXX hairan, kalau seniman tiba-tiba XXX sesuatu secara tak punya XXX yang langsung memenuhi keperluan XXX sehari-hari. Fungsinya hanyalah XXX kebahagiaan. Itupun cuma pada mereka XXX “mengerti”nya saja. Tapi lukisan yang XXX adalah penuh ‘vitaliteit’ kerana XXX pengganti manusia sendiri pada XXX saat.

XXX melihat-lihat saja sudahlah suatu latihan. XXX kedengarannya, tapi kita tak usah XXX. Kalau seniman tiba-tiba menggemparkan XXX secara tak tersangka-sangka, secara XXX pernah dialami oleh orang lain. Lukisan bukannya foto, seperti yang sudah XXX terangkan. Lukisan adalah penjelmaan XXX inspirasi, perwatakan manusia. Ia tak XXX fungsi tertentu yang langsung memenuhi keperluan kebendaan sehari-hari. Fungsinya XXX membawa kebahagiaan. Itupun cuma XXX mereka yang “m-y-n-f-r-t-y”nya. Tapi lukisan yang bagus adalah penuh ‘vitaliteit’ kerana dialah pengganti manusia sendiri pada suatu saat. Dan kalau dikatakan tak ada fungsi sosialnya, itupun tak benar. Malahan ia sanggup mengangkat orang pada tingkatnya lebih tinggi, ke tingkat kerohanian: tak hanya terpaut pada fungsi perut dan keperluan rumahtangga belaka. Melainkan sanggup membawa kita pada segi-segi kemanusiaan yang mengangkat martabatnya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, sanggup menghargai nilai-nilai kemajuan tenaga “abstrak” seluruh bangsanya, di samping kepentingan “konkrit”.

1955_sept_mastika_trisno01

“Perempuan” oleh Sudarso. Lukisan ini beraliran realisme; bentuk lahirnya tidak berbeza dari yang dikenal orang.

Tiba pada usaha memajukan kebudayaan ini. Kita bersangkutan dengan satu persoalan mengenai khalayak ramai yang kurang sekali diperhatikan orang, yakni bagaimana mengajak orang lebih mencitai/mencintai kebudayaan dan kesenian, dan tidak hanya memperhatikan politik saja yang ternyata kini setelah sepuluh tahun merdeka belum sanggup memperbaiki nasib rakyat. Hal ini sangat penting, /ms 34/ kerana budaya dan senilah terutama diingat orang kalau hendak mengenal sesuatu negeri. Negeri-negeri yang sudah silam kejayaannya di zaman lampau, berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad, masih diingat antara lain oleh kesenian yang dihasilkannya. Warisan-warisan berupa candi dan kesusasteraan lama dijaga baik-baik agar tak rosak dan supaya dapat dinikmati terus menerus, pun untuk memberi kesedaran akan kesanggupan bangsa sendiri. Pada ahli selalu sibuk menggali peninggalan-peninggalan seperti patung-patung, ukiran-ukiran, barang-barang seramik dan lain-lain yang terpendam dalam tanah. Barang-barang kuno itu memberi gambaran akan kejayaan sesuatu negeri di zaman yang silam. Sampai sekarang kita masih bangga akan Borobudur yang dibuat oleh nenekmoyang kita lebih dari seribu tahun yang lalu.

Kejayaan bangsa memanglah sebahagian besar tergantung pada kesanggupannya untuk mencipta, membangun sesuatu yang baru, sedapat mungkin yang besar-besar dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Penciptaan di lapangan ekonomi yang memakmurkan rakyat belum lagi kelihatan. Penciptaan di lapangan pendidikan yang sanggup memupuk dayacipta, kesedaran kebangsaan, kesedaran sosial, kesukaan bekerja untuk kepentingan umum, kemajuan berfikir, pendek kata untuk menambah nilai kebudayaan, belum pula nampak dengan memuaskan. Ciri-ciri ini kekurangan-kekurangan masyarakat kita di masa peralihan ini yang menginfeksi anggota-anggotanya hingga pada mereka melekatlah kekurangan-kekurangan tadi. Masih banyak faktor-faktor kemasyarakatan dapat disebut untuk meninjau sampai ke mana sesuatu lahir-batin manusia Indonesia sekarang ini. Bagaimana hendak memperbaiki keadaan, itulah kewajipan pemimpin-pemimpin serta ahli fikir yang seharusnya mempunyai dayacipta!

1955_sept_mastika_trisno02

Sketch oleh O. Afandi

Yang paling perlu ialah penyelenggaraan besar-besaran untuk jangka watu yang panjang agar merata padahnya ke seluruh XXX terus menerus. Misalnya perusahaan-perusahaan XXX objek-objek pengairan. Paralel dengan XXX di lapangan kesenian pun selayaknya XXX penyelenggaraan-penyelenggaraan ini, yang menghantar XXX hasil-hasil seni di tengah-tengah rakyat XXX seni rupa (art gallery), XXX permanen dan sebagainya. XXX Borobudur belaka, dapat diartikan XXX mahu bersandar saja pada tenaga XXX /ms 35/ XXX moyang, dengan tidak kesanggupan XXX tenaga sendiri pada zaman sekarang. Sekarang, kalau kita hendak XXX turunan kita sebagai bangsa XXX kita mesti mengadakan penciptaan-penciptaan XXX beserta penyelenggaraan-penyelenggaraannya. Dan seni XXX Indonesia baru dapat membuktikan XXX kekuatan untuk itu, cukup XXX dinamik, dengan tidak XXX kesenian pada mulanya dan XXX ekonomi sampai sekarang. XXX tenaga-tenaga yang vital itu ada XXX sekali ialah penyelenggaraan XXX. Cuba kita lihat bagaimana XXX ini selayaknya.

 

Comments are closed.