Kita Hormati Bakat Pelukis Kita (No 85)

Title | Tajuk : Kita Hormati Bakat Pelukis-Pelukis Tanah Air 
Magazine | Majalah : Bintang
Author | Penulis : –
Date | Tarikh : No 85, 1 November 1958
Page | Mukasurat : 21

Kali ini 3 orang lagi bakat pelukis-pelukis tanah air kita diperkenalkan kepada para pembaca sekalian dengan lukisan-lukisannya yang menjadikan jumlahnya seramai 8 orang sudah (3 orang sekali siar). Setakat ini kita telah dapat melihat pelukis-pelukis yang mempunyai mutu lukisan yang tinggi menghantarkan lukisannya kepada kita untuk ruangan ini – perhatikanlah lukisan-lukisan yang kita siarkan selama ini satu persatunya.

Pertama untuk keluaran ini kita perkenalkan lukisan saudara Ismail bin Jaafar dari Johor Bahru merupakan wajah saudara Jins Shamsuddin. Ini adalah satu di antara empat lukisan yang dihantarkannya kepada kita.

Kedua ialah saudara Yahya bin Adam dari Setapak, Kuala Kumpur yang melukisakan wajah saudari Siti Tanjong Perak.

Dan ketiganya ialah satu di antara empat lukisan yang dikirimkan oleh saudara Rosli Ariffin dari Gombak, Kuala Lumpur yang merupakan wajah bintang filem Hollywood, Kim Novak.

Kesemua lukisan yang kita siarkan kali ini adalah lukisan-lukisan yang diperbuat dengan cermat dari indian ink.

Selain daripada itu kita suka hendak mengatakan kepada saudara-saudara pelukis bahawa di antara lukisan-lukisan yang baik kita terima untuk ruangan ini masih banyak lukisan-lukisan yang dikirimkan kepada kita merupakan lukisan-lukisan yang belum sempurna. Hendaknya tiap-tiap lukisan yang hendak dikirimkan itu perhatikanlah sendiri terlebih dahulu sama ada ia dapat memuaskan hati sendiri atau belum. Lukisan-lukisan yang tidak atau belum dapat memuaskan hati sendiri sebaik-baiknya janganlah dikirimkan dan perbuatlah lagi sehingga ia betul-betul dapat memuaskan hati.

Sekianlah dahulu untuk keluaran ini.

Comments are closed.