Kebudayaan

Title | Tajuk : Kebudayaan
Magazine | Majalah :  Majalah Mastika
Author | Penulis : Madung Lubis
Date | Tarikh : September 1954
Page | Mukasurat : 34 – 35

[Tuan Madung Lubis, penulis rencan ini, ialah seorang ahli bahasa di Indonesia yang kita percaya telah dikenal oleh sidang pembaca Mastika. Rencan yang kita siarkan ini dikirim kepada kita oleh Tuan Madung Lubis dengan memakai tulisan huruf Jawi mengikut ejaan cara Indonesia yang berbeza dengan gaya ejaan Jawi di Malaya dan sukar difahamkan. Kepada Tuan Madung Lubis kita harapkan agar sudi menggunakan tulisan huruf Rumi dalam karangan-karangan selanjutnya – Pengarang Mastika]

Perkataan kebudayaan sekarang sudah mulai terkenal di Malaya, sudah mulai menjadi buah bibir orang ramai.

Apakah sebenarnya tafsiran kebudayaan dan apa maksud yang terkandung di dalamnya? Ada sarjana (ahli ilmu pengetahuan – Pengarang) yang mengatakan bahawa kebudayaan adalah tingkah laku manusia yang membezakan dia daripada haiwan. Hal itu memang benar. Manusia memerlukan kain baju untuk menutupi tubuhnya, untuk menghindarkan dia daripada gangguan panas dan dingin. Binatang tidak begini. Bajunya ialah bulunya atau sisiknya yang tidak dapat dibuka-buka, tidak dapat ditanggal-tanggalkannya untuk seumur hidupnya. Ya, betul, pada waktunya, misalnya sekali tujuh tahun, gugur juga bulunya, tapi ini menurut kemahuan alam – tidak dengan kehendaknya sendiri.

Manusia membuat rumahnya guna melindungi dirinya dari serangan angin, daripada hujan dan panas matahari yang kadang-kadang sangat terik. Binatang pun demikian juga. Burung tempua yang disebut orang tercantik daripada segala jenis mergastua, bagus rumahnya, sukar ditiru orang, tapi tidak berubah-ubah bentuk sarang itu. Begitu dulu, begitu sekarang dan … demikian pula nanti dan kelak. Bahan-bahannya pun itu-itu juga, tidak berganti, tidak bertukar-tukar. Tetapi keadaan rumah manusia tidak begitu. Ia berubah-ubah dari semasa ke semasa. Dalam zaman purba, tatkala nenek-moyang kita masih biadab, mereka itu membuat rumahnya di dalam gua batu dan adakalanya pada cabang pohon kayu besar dan tinggi, kerana takut akan gangguan binatang buas. Dan kerana kebudayaan itu dinamis, maka makin lama makin bertukar bahan dan alat-alat yang dipakai untuk rumah itu. Sekarang sudah ada rumah papan yang bercat bertingkap kaca; sudah ada rumah batu; bahkan sudah ada pula rumah-rumah yang sampai empat puluh tingkat tingginya. Kian lama kian baik, kian praktis.

Mengapa begitu? Kerana manusia mempergunakan akalnya. Dalam bahasa Sanksrit, akal itu disebut “budi” (buddhi). Dari kata budi terjadi kata “buda” (buddha), nabi atau tuhan orang Hindu, yakni manusia yang berakal yang amat mengetahui. Kata “budi” dipadu orang dengan kata “daya”, yakni “usaha” tenaga dan “upaya”. Budi dan daya disesuaikan menjadi “budaya”, ialah “usaha” atau “daya akal” – usaha fikiran. Itulah yang menjadikan pakaian, baju, kopiah, seluar dan sarung yang setiap masa berubah corak raginya, berubah potongan menurut model. Jadi cara berpakaian, cara berumah serta segala ikhtiar yang dilakukan untuk melindungi diri, untuk memberikan kemewahan, menerbitkan kepuasan hati manusia, itulah “kebudayaan”.

Ada pula ahli-ahli yang membuat keterangan yang mengatakan bahawa kebudayaan itu adalah hasil “kecerdasan”. Itupun betul juga, kerana hasil kecerdasan ialah hasil usaha yang dijalankan dengan akal. Lain daripada itu, ada lagi orang sebagai saya yang menerangkan bahawa “kebudayaan adalah segala tatacara manusia menyampaikan maksud di dalam akalnya.” Cara kita mengail, cara kita menangkap ikan dan burung serta lain-lain binatang, cara kita berpakaian dan sebagainya di dalam dunia kita. Itulah kebudayaan kita. Lain benar cara orang Barat berpakaian, menangkap binatang-binatang di dalam alamnya. Cara mereka itu makan dan menyuap pun berbeza daripada kita. Jadi, lain kebudayaan Barat, asing pula kebudayaan Timur.

/ms 35/ Sebuah daripada alat yang terpenting untuk menyampaikan maksud kepada kita sesama manusia ialah “bahasa”. Itupun termasuk kepada kebudayaan juga. Sebagaimana dikatakan di atas tadi, kebudayaan itu sifatnya “dinamis” – tidak “statis” atau tegang dan kaku saja. makin bertambah tinggi kecerdasan manusia, makin sempurna bahasanya, makin teratur, makin bertambah baik susunan kata-kata dan tata bahasanya. Kerana itu, kecerdasan sesuatu bangsa dapat dilihat daripada “bahasanya”. Bukankah ada bidal yang mengatakan “bahasa menunjukkan bangsa”?

Ikatan Penerbit Indonesia, yang nama ringkasnya “IKAPI” ialah gabungan dari badan-badan penerbit buku di Medan yang banyaknya tak kurang dari dua puluh buah. Mereka mengusahakan untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku untuk bacaan masyarakatnya, terutama untuk pelajar-pelajar sekolah rakyat dan sekolah lanjutan. Dalam gambar di atas, kelihatan anggota-anggota “IKAPI” bergambar di Grand Hotel, Medan setelah mengadakan pertunjukan buku-buku yang antara lain dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mastar Muhammad Yamin. Berdiri bertanda (1) ialah Tuan Syarif Pohon, Ketua, bertanda (2) Tuan Saiful, Setiausaha, dan duduk di tengah-tengah (3) Tuan Madung Lubis, Penasihat – Gambar “Ray/Raya”.

Ikatan Penerbit Indonesia, yang nama ringkasnya “IKAPI” ialah gabungan dari badan-badan penerbit buku di Medan yang banyaknya tak kurang dari dua puluh buah. Mereka mengusahakan untuk mencetak dan menerbitkan buku-buku untuk bacaan masyarakatnya, terutama untuk pelajar-pelajar sekolah rakyat dan sekolah lanjutan. Dalam gambar di atas, kelihatan anggota-anggota “IKAPI” bergambar di Grand Hotel, Medan setelah mengadakan pertunjukan buku-buku yang antara lain dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mastar Muhammad Yamin. Berdiri bertanda (1) ialah Tuan Syarif Pohon, Ketua, bertanda (2) Tuan Saiful, Setiausaha, dan duduk di tengah-tengah (3) Tuan Madung Lubis, Penasihat – Gambar “Ray/Raya”.

Ada pun bahasa itu mengembang, mengadakan “asimilasi”, meruak, merembat ke kiri dan ke kanan mengambil zat dari bahasa lain, terutama dari bahasa tetangga yang dekat sekali. Manusia yang mengurung dirinya di dalam tembok daripada pengaruh asing, kebudayaan yang memagari dirinya, yang membendung dirinya dengan tak berbesi sebagai gadis pingitan, tak dapat tidak akan lemah, kurang berdaya, tak dapat tidak akan kaku membatu, lesu, layu dan akhirnya merana.

Berhubung dengan itu, tidak ada salahnya jikalau kebudayaan kita mengambil zat-zat yang lazat dari kebudayaan tetangga; bahkan dari kebudayaan asing sekalipun. Asal bahasa atau kebudayaan asing itu jangan merosakkan kebudayaan kita, sehingga hilang corak kebangsaannya. Di dalam bahasa Sanksrit, bahasa itu disebut sastera. Kalau kata sastera ditambah dengan sukukata “su” di depannya, terjadi “susastera”. “Su” artinya “lebih” ataupun “indah”. Jadi, kesusasteraan ialah bahasa indah. Boleh juga disebut keindahan bahasa atau “seni sastera”.

Suku bangsa Indonesia Jawa banyak namanya diberi berawalan “su”. Ingatlah Sukarno, Sucipto, Sugandu dan lain-lain.

Pujangga-pujangga pada ghalibnya memakai bahasa seni menjadi alatnya untuk menyampaikan getaran jiwanya. Di dalam Kongres Bahasa Indonesia yang akan datang tidak dimasukkan kesusasteraan dalam acara. Hal ini sudah dibahas dulu dalam tahun 1951 dan 1952 di Bandung dan di Jakarta di dalam kongres yang diadakan oleh Lembaga Kebudayaan Indonesia.

Semoga tulisan yang ringkas ini dapat menjadi setitik air yang dituangkan ke dalam lubuk ilmu pengetahuan para pemuda-pemudi dan akan bertambah cerahnya cuaca di atas lautan tempat mereka itu melancarkan lancang kebudayaan kita yang suci murni.

 

Comments are closed.