Photo Caption | Tanpa Tajuk

Title | Tajuk : –
Magazine | Majalah :  Majalah Mastika
Author | Penulis : –
Date | Tarikh : Disember 1955
Page | Mukasurat : 26 – 27

/ms 26/ Mulai tanggal 11 hingga 27 November yang lalu telah dipertunjukkan hasil seni lukis dan seni ukir dari seniman-seniman Indonesia yang terkenal. Pertunjukan itu bertempat di Victoria Memorial Hall, Singapura. Ada sebanyak 64 macam lukisan dan ukiran telah dipertunjukkan di situ, buah tangan dari 37 orang seniman Indonesia.

Antara seniman-seniman itu ialah saudara-saudara S. Sujoyono, Afandi, Rusli Agus, Jayasuniata, Basuki Risobowo, Kartono Yudokuso, Henck Ngatung, Saptohodoyo, Kusnadi, Sumitro, Nasah, Sholihin, Hendro, Dolah, Trobos, Surono dan lain-lain lagi.

/ms 27/ Barangkali di antara nama-nama ini Afandilah yang banyak dikenal oleh penduduk-penduduk Malaya, selain daripada saudara Saptohodoyo, kerana beliau pernah datang ke Malaya dulu.

Lukisan-lukisan buah tangan dari saudara Trisno Sumardjo, yang karangan-karangannya telah dimuat berturut-turut beberapa bulan dalam majalah Mastika, ada juga dipertunjukkan.

Muka tengah ada kita siarkan dua gambar lukisan dan tiga gambar ukiran. Gambar-gambar ini diambil oleh tukang gambar Mastika di tempat pertunjukan tersebut.

Comments are closed.