PANGROK SULAP

pangrok-feature

Pangrok sulap merupakan sebuah kolektif yang berasal dari daerah Ranau di negeri Sabah. Sukarela yang berasal dari pelbagai tempat dinegeri ini menjadikan kolektif ini aktif dalam kerja-kerja kesenian melibatkan permasalahan rakyat. Kebanyakan poster-poster dibuat hasil cungkilan kayu merupakan pesanan kepada masyarakat umumnya. Kolektif ini giat mengadakan bengkel apasaja berkaitan seni. Hasil kerjanya adalah bikin sendiri. Setiap peluang yang ada digunakan untuk beramal dan berkongsi ilmu.

‘Kita tidak mampu melakukan yang besar, kita mulakan dengan yang kecil’ mendorong setiap orang untuk terus berusaha berjuang bersama mempertahankan hak-hak rakyat.

Semua karya asli dari Kolektif Pangrok Sulap.
Text by Rizo Leong 

 

 

Comments are closed.